Informační portál nejen pro energetické manažery měst a obcí.
Úspory energie, energetický management, obnovitelné a decentralizované
zdroje energie, legislativa v kontextu veřejné správy a správy majetku.

E-MANAŽER
vstup do systému

Akce

2.10.2023 - EXPERTNÍ KURZ NAVRHOVÁNÍ PASIVNÍCH A NULOVÝCH DOMŮ (KURZ C)
Brno/Praha.
Nejpodrobnější nezávislý kurz o pasivních domech, který může...

3.10.2023 - TIA na dosah: Řídicí systémy Simatic pro řízení procesů
Praha (Konferenční centrum Siemens).
Podzimní seminář bude opět plný novin...

4.10.2023 - TIA na dosah: Řídicí systémy Simatic pro řízení procesů
Brno (Holiday Inn, sál Alfa).
Podzimní seminář bude opět plný novinek v obl...

4.10.2023 - Školení instalatérů Znojmo
Školící středisko Znojmo.
Nabízíme školení, která jsou svým obsahem př...

Všechny akce >>

Příručka energetického manažera

Co je cílem příručky?

Příručka, kterou jste právě otevřeli, byla vypracována společností PORSENNA o.p.s. v rámci projektu MODEL, který se věnuje energetickému managementu municipalit (viz box).

Cílem příručky je seznámit zástupce měst a obcí a všechny další zájemce se základními principy energetického managementu, s výhodami hospodárného využívání energie a se způsoby, jak hospodárnosti a úspor energie dosáhnout v praxi.

Pro koho je příručka určena?

Tato příručka je zpracována jako podklad ke školení zástupců měst a obcí při zavádění energetického managementu. Zároveň je ale koncipována tak, aby byla samostatným a uceleným zdrojem informací o hospodárném využívání energie na úrovni měst a obcí pro všechny zájemce z oblasti veřejné, soukromé, či neziskové sféry.

Organizace příručky

Příručka se skládá z jednotlivých kapitol, které jsou řazeny do několika základních okruhů. Těmito okruhy jsou:

 
 
   1.  ZÁKLADY ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU A LEGISLATIVA       
 
  2. ÚSPORY ENERGIE V SOUVISLOSTECH  
 
  3. ZDROJE ENERGIE PRO VYUŽITÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH  
 
  4. TVORBA A AKTUALIZACE ENERGETICKÝCH PLÁNŮ MĚSTA  
 
  5. NÁSTROJE ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU  
 
  6. PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU  
 
  7. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  
 

Každý okruh je označen jinou barvou. Na každém listu každé kapitoly najdete barevné označení okruhu, do něhož daná kapitola patří.

Práce s příručkou

Každý okruh se skládá z několika kapitol, každá kapitola pak většinou z jednoho či dvou listů. Orientace v textu je usnadněna řazením textu do dvou sloupců, nadpisy a řazením do odstavců. Důležitá fakta či souvislosti jsou vytištěna tučně, doplňující informace jsou do textu zařazeny formou tzv. „boxů“. Kapitoly jsou doplněny obrázky a grafy. Ve většině kapitol je na poslední stránce ponecháno místo pro poznámky. Všechny listy i kapitoly jsou volně vyjímatelné z desek a lze s nimi tedy pracovat zvlášť.1

Orientace v příručce je dále usnadněna číslováním. Na každém listu každé kapitoly je číslo, které značí pořadí strany v dané kapitole. Např. číslo 2/4 značí, že se jedná o druhou stranu kapitoly, která má celkem 4 strany (tedy 2 listy). Každá kapitola je číslována zvlášť.

Příručka bude doplňována postupně v několika fázích během podzimu 2008 a první poloviny roku 2009.

 

Projekt MODEL

Projekt MODEL je zaměřen na oblast energetického managementu měst (přesněji obecního majetku). Byl podpořen v rámci programu EU intelligent Energy Europe a zapojilo se do něj 8 zemí střední a východní Evropy. Za Českou republiku je projekt koordinován společností PORSENNA, o.p.s. Základním cílem projektu, jak již vypovídá název, je pomoci obcím, které se do projektu zapojí, stát se „MODELEM“, tj. vzorem pro obyvatele a ostatní místní subjekty v oblasti energetického managementu.
Více informací na www.energymodel.eu.

  

OBSAH

 
Kapitola Okruh  
  Jak je příručka organizována   x       
  Jednotky a zkratky   x       
  Energetický management   1     
  Souhrn energetické legislativy pro oblast budov   1  
  Energetická soběstačnost   1  
  Význam tepelné izolace   2     
  Kvalita vnitřního prostředí   2     
  Zelené úřadování   2     
  Význam veřejné zeleně   2     
  Veřejné osvětlení   2     
  Osvětlení vnitřních prostor   2     
  Možnosti a význam sluneční energie pro výrobu tepla   3  
  Možnosti a význam sluneční energie pro výrobu elektřiny   3  
  Centrální zásobování teplem   3  
  Využití biomasy   3  
  Bioplynová stanice   3  
  Energetická koncepce města   4  
  Jak sestavit energetický plán města   4  
  Indikátory udržitelné komunální energetiky   4  
  Analýza a vyhodnocování dat   5  
  Význam energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy   5  
  Katalog energeticky úsporných opatření   5  
  Jak nakupovat elektřinu pro město?   5  
  Motivační systém pro energetický management   5  
  Postup při rekonstrukci budov v pasivním standardu   6  
  Ekonomické hodnocení projektu   6  
  Zdroje fi nancování   6  
  Metoda EPC   6  
  Toky energie a peněz v rámci města   6  
  Brno - Nový Lískovec   7  
  Freiburg - sluneční město   7  
  Město Heidelberg   7  
  Město a okres Güssing   7  
  Kampaň DISPLAY   7  
  Budova školky v Ostravě - Proskovicích   7  


1 Při dlouhodobém používání Příručky mohou být některé listy vytrženy z kroužkové vazby, v tom případě doporučujeme vložit takový list do tzv. eurofólie.